Dit is ondernemen

De ondernemerspraktijk duidelijk maken aan de politiek, die belofte deed ik eind 2018 toen ik voorzitter werd van MKB-Nederland. We zijn met ondernemers, brancheverenigingen, managers van (grote) bedrijven, onderzoekers en wetenschappers aan de slag gegaan en hebben met elkaar deze agenda: ‘Dit is ondernemen’ gemaakt.

De komende vier jaar gaan we aan de slag met de thema’s waar ondernemers nu mee geconfronteerd worden. We hebben deze agenda samen opgesteld en we gaan deze ook samen uitvoeren met concrete acties en projecten. En waar nodig roepen we de overheid op tot actie.

Net zoals een onderneming is deze agenda nooit af. Dit is een begin. De komende vier jaar wordt deze agenda continu up-to-date gehouden.

Laat ons weten wat jou bezig houdt.

Onze thema's

Mijn Bedrijf

Ondernemen en een bedrijf runnen is veel meer dan alleen met passie een product of dienst leveren. Er moet
onder meer een organisatie worden ingericht,  financiering worden aangetrokken en belasting betaald. Voor
ondernemers zijn continuïteit en groei van de onderneming topprioriteit. Ondernemers bouwen een bedrijf
voor de lange termijn. Dat vraagt veel vaardigheden en financiële middelen om te kunnen investeren.

Onze ambitie is dat ondernemers over het investeringsvermogen en de vaardigheden beschikken die nodig zijn om hun bedrijf te laten groeien en bloeien.

Mijn Team

Ondernemen doe je niet alleen, maar samen met een team betrokken collega’s. Alleen met de juiste mensen kan een onderneming succesvol zijn. Op dit gebied zijn er grote zorgen bij veel ondernemers. Er is een tekort aan mensen met een passende opleiding. En het up-to-date houden van kennis en vaardigheden in het team blijft een uitdaging. Er liggen zware lasten en hoge risico’s bij werkgevers die de flexibiliteit van het bedrijf beperken.

Onze ambitie is dat de ondernemer geschikte werknemers kan vinden en in staat is om kennis en vaardigheden van medewerkers up-to- date te houden. In de wet- en regelgeving moet de samenwerking tussen ondernemer en medewerker centraal staan.

Mijn Omgeving

Ondernemers hebben voortdurend contact met burgers, bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen in de omgeving van hun bedrijf. En een onderneming heeft invloed op de omgeving: dat kan gaan over de ecologische voetdruk, maar ook over de leefbaarheid en betrokkenheid bij de lokale samenleving. Duurzaamheid en de klimaatopgave zijn daarin belangrijk aspecten. Het is van cruciaal belang dat voorwaarden en omstandigheden worden geschapen waarin het ondernemerschap floreert en kansen kan benutten.

Onze ambitie is dat ondernemerschap en samenleving elkaar zo goed mogelijk versterken en van elkaar profiteren. Duurzaamheid en economische kansen moeten hand in hand gaan.

Mijn Markt

Voor ondernemers staat de klant centraal. Bestaande klanten zo goed mogelijk bedienen en nieuwe klanten voor zich winnen is waar ondernemers goed in zijn. Veel ondernemers zijn gericht op de lokale markt. Door globalisering en digitalisering is de markt verbreed en zijn er veel potentiële klanten bijgekomen. Maar deze nieuwe markten betreden en nieuwe klanten bereiken zijn geen eenvoudige opgaven.

Onze ambitie is dat meer ondernemers zakendoen in het buitenland en een groter deel van de omzet uit buitenlandse handel wordt gehaald. Daarnaast willen we dat ondernemers de kansen kunnen pakken die de platformeconomie biedt, maar daarnaast ook eerlijk kunnen concurreren op een gelijk speelveld.

Mijn Toekomst

Ondernemerschap is voortdurend producten, diensten, processen en de organisatie aanpassen om waarde te creëren. Veel ontwikkelingen gaan zo snel dat lang niet iedereen ze bij kan houden. Om te kunnen vernieuwen zijn ondernemers steeds meer afhankelijk van anderen. Innovatie vindt steeds meer in ketens plaats, samen met andere (groot)bedrijven en kennisinstellingen. Het goede nieuws is dat Nederland heel veel kennis heeft. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat het mkb daar de vruchten van gaat plukken.

Onze ambitie is dat het mkb meer nieuwe technologie toepast en naast technologisch ook meer op andere manieren innoveert. Daarmee wordt de innovatiekracht van Nederland versterkt.